Prijedlog prometnog rješenja u Koprivnici

Problemi i prijedlozi prometnih intervencija u Koprivnici

Cilj ove projektne aktivnosti bio je intervenirati na konkretnom kritičnom mjestu u tri lokalne zajednice - izradom prometnog rješenja koje će smanjiti rizike stradanja pješaka. Intervencije osmišljavaju studenti diplomskog studija Održiva mobilnost i logistika Sveučilišta Sjever u suradnji s profesorima mentorima, a koristeći se švicarskim iskustvima. 

Švicarski partneri, zaklada Carecross su studente tijekom studijskoga posjeta Švicarskoj detaljno upoznali s njihovim pristupom zaštite pješaka intervencijama u prometnu infrastrukturu, te su imali prilike vidjeti primjere dobre prakse u Švicarskoj. U izbor kritičnih točaka uključile smo predstavnike ključnih dionika i građane Koprivnice.

Dva dana poslije zaprešićke radionice, održana je 6.6.2019. World Café radionica u Koprivnici. Okupljeni sudionici podijeljeni u grupe i ovdje su odgovarali na pitanja kako bismo pronašli lokacije na kojima ih najviše brine sigurnost djece pješaka.

I ovdje je u svim grupama istaknut nedostatak prometne kulture svih sudionika prometa – od vozača koji ne staju pješacima na pješačkim prijelazima te koriste mobitel u vožnji. Pješaci također koristeći slušalice i mobitele tijekom hodanja ne prate promet i dovode se u rizične situacije. Nepoštivanje ograničenja brzine i ostalih prometnih znakova pridonosi osjećaju nemoći pješaka.

Iako su spominjane razne lokacije ipak je naglasak na ulicama oko dječjih vrtića i škola pa su tako obrađene 3 lokacije na kojima bi jednostavna rješenja dovela poboljšanja u smislu sigurnosti pješaka.

Studenti su, nakon toga, u suradnji s mentorima započeli s izradom svojih modela. U nastavku predstavljamo njihove prijedloge a mentori će, u suradnji s predstavnicima Grada Koprivnice odabrati jedan model.

U suradnji s Prometnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu izradit će se prometni elaborati temeljem kojih se traže ponude i izvoditelji. Do kraja projekta taj model će biti implementiran, a sredstva za radove osigurana su iz projekta.

1. Zona oko Osnovne škole „Đuro Ester“ i Dječjeg vrtića Tratinčica

Ova zona obuhvaća Trg kralja Tomislava, Trg slobode i Ulicu Ante Starčevića. Škola i vrtić se nalaze u susjednim zgradama što znači da su ulice, posebno u određenim dijelovima dana, prepune djece svih uzrasta uz roditelje koji automobilima dovoze manju djecu. Poseban problem se odnosi na Trg slobode gdje je zabranjen promet svima osim stanarima međutim ta odredba se ne poštuje. Izrazit problem se odnosni na parkirališna mjesta odnosno nedostatak istih. Još veći problem vidi se u nedostatku nogostupa posebno kod osnovne škole kao i nedostatak adekvatnih pješačkih prijelaza posebno kod Dječjeg vrtića Tratinčica pa roditelji s djecom izlaze direktno na kolnik.

Istaknuti problemi na ovoj lokaciji su:

 • Nedostatak širih pješačkih staza i biciklističkih staza
 • Nepoštivanje zone smirenog prometa i zabrane prometa svima osim stanarima
 • Nedostatak obilježenih pješačkih prijelaza

Prijedlog rješenja:

 • Trg slobode – od Trga kralja Tomislava od škole potrebno urediti kao zonu smirenog prometa uz ograničenje brzine 30 km/h
 • Trg kralja Tomislava od Trga slobode do pješačkog ulaza u vrtić urediti kao jednosmjernu od juga prema sjeveru s „kiss&ride“ parkiralištima duž ograde vrtića
 • Postojeća parkirališna mjesta u nastavku maknuti
 • Urediti horizontalnu i vertikalnu signalizaciju uz iscrtavanje bicikllističkih staza u oba smjera

2. Ulica Ivana Generalića i Svilarska ulica

U Ulici I. Generalića nalazi se dječji vrtić, a u Svilarskoj ulici glazbena škola .Uz ustanove koje pohađa velik broj djece, u tim ulicama je smješteno više ugostiteljskih objekata te se nalaze uz sami centar grada. Nedostatak kvalitetnog i uređenog nogostupa na kojem se i automobili parkiraju navodi ljude da hodaju po cesti. U Svilarskoj ulici dodatni problem stvara parkiranje automobila u zavoju ulice pored ugostiteljskog objekta zbog čega ih drugi vozači moraju zaobilaziti u samom zavoju što stvara veliku prometnu konfuziju. U Ulici I. Generalića uz dječji vrtić automobili se parkiraju također na nogostupu što onemogućuje hod nogostupom posebno s dječjim kolicima zbog čega su roditelji primorani pješačiti s djecom po kolniku. Obje ulice su slijepe tako da prolaz kroz njih nije moguć nego svi koji uđu u ulice moraju se istim putem i vraćati.

Istaknuti problemi na ovoj lokaciji su:

 • Nedostatak nogostupa i biciklističkih staza
 • Nepropisno zaustavljanje i parkiranje na kolniku i nogostupu

Prijedlog rješenja:

 • Parkirališna mjesta uz ogradu dječjeg vrtića maknuti
 • Urediti ulice kao zonu smirenog prometa uz ograničenje brzine 30 km/h
 • Označiti parkirališna mjesta s oznakom "rezervirano za vrtić"

3. Raskrižje Ulice Augusta Šenoe i Ulice Ivana Meštrovića

Ulicama A. Šenoe i I. Meštrovića prolazi velik broj djece na putu prema osnovnoj i srednjoj školi. Iako je parkiranje nedozvoljeno s obje strane kolnika se zaustavljaju i parkiraju vozila. Pješački prijelazi su široki i nesigurni, a vozači se ne pridržavaju ograničenja brzine. Sve navedeno predstavlja opasnost za pješake.

Istaknuti problemi na ovoj lokaciji su:

 • Nesigurni pješački prijelazi
 • Nepoštivanje zabrane parkiranja
 • Nepoštivanje ograničenja brzine

Prijedlog rješenja:

 • Rubnik sa sjeverne strane produljiti do postojećeg pješačkog prijelaza (produljenje postoji s južne strane)
 • Pješački prijelaz napraviti kao uzdignutu površinu
 • Urediti mogućnost parkiranja s cik-cak parkirališnim mjestima što smiruje promet