Prijedlog prometnog rješenja u Balama

Problemi i prijedlozi modela prometnih intervencija u Balama

Cilj ove projektne aktivnosti bio je intervenirati na konkretnom kritičnom mjestu u tri lokalne zajednice - izradom prometnog rješenja koje će smanjiti rizike stradanja pješaka. Intervencije osmišljavaju studenti diplomskog studija Održiva mobilnost i logistika Sveučilišta Sjever u suradnji s profesorima mentorima, a koristeći se švicarskim iskustvima. 

Švicarski partneri, zaklada Carecross su studente tijekom studijskoga posjeta Švicarskoj detaljno upoznali s njihovim pristupom zaštite pješaka intervencijama u prometnu infrastrukturu, te su imali prilike vidjeti primjere dobre prakse u Švicarskoj. U izbor kritičnih točaka uključile smo predstavnike ključnih dionika i stanovnike općine Bale.

World Café radionica u Balama održana je 26.09.2019. kako bi dobili podatke na kojim mjestima različiti sudionici prometa vide sigurnosne probleme za pješake, a posebno za djecu pješake. U grupama odgovarajući na tematska pitanja vezanih na dolazak i odlazak u školu, izvannastavne aktivnosti te igru na otvorenom vrlo brzo se razvila aktivna rasprava koja je dovela do 3 ključne točke.

Specifičnost u Balama odnosi se na prometnu opterećenost koja je izuzetno varijabilna odnosno tijekom ljetnih mjeseci je puno veće opterećenje na baljanskim cestama nego tijekom zimskim mjeseci kada nema turista. S jedne strane je to pogodnost jer u ljetnim mjesecima nema škole pa je manje djece školaraca na cestama, a s druge strane velik izazov za lokalnu zajednicu koja mora pomiriti te dvije situacije na svojim prometnicama. I naravno iako nema škole, više djece provodi više vremena na otvorenom prostoru ljeti što vodi problem s jednog mjesta na drugo.

Studenti su, nakon toga, u suradnji s mentorima započeli s izradom svojih modela. U nastavku predstavljamo njihove prijedloge a mentori će, u suradnji s predstavnicima općine Bale odabrati jedan model.

U suradnji s Prometnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu izradit će se prometni elaborati temeljem kojih se traže ponude i izvoditelji. Do kraja projekta taj model će biti implementiran, a sredstva za radove osigurana su iz projekta.

Za ovu aktivnost osigurano je 225.000,00 kuna za ukupno tri prometne intervencije u Balama, Koprivnici i Zaprešiću.

1. Ulica Domenica Cernecce

Problem se odnosi na dio ulice gdje se nalazi osnovna škola i dječji vrtić. Ustanove se nalaze u jednoj zgradi što znači da sva baljanska djeca dolaze upravo na ovo mjesto.  Uz djecu, dolazi i velik broj roditelja posebno mlađe i vrtićke djece. Školska zgrada se nalazi vrlo blizu zavoja nakon kojeg je veći dio ulice dug i ravan što navodi vozače na nepoštivanje ograničenja brzine. Pješački prijelaz nalazi se iza zavoja stoga je nepregledan i nesiguran. Djeca često ne koriste pješački prijelaz izlazeći iz automobila svojih roditelja. Uz školsku zgradu postoji i sporedna ulica koja je označena kao jednosmjerna međutim građani ne poštuju tu odluku što dodatno ugrožava pješake iz zabranjenog smjera. 

Istaknuti problemi na ovoj lokaciji su:

 • Nesiguran pješački prijelaz poslije zavoja
 • Djeca ne koriste pješački prijelaz
 • Nepoštivanje ograničenja brzine
 • Nepoštivanje zabranjenog smjera
 • Nepropisno zaustavljanje automobila na kolniku ispred škole i u sporednoj ulici u suprotnom smjeru

Prijedlog rješenja:

 • Postaviti ograničenje brzine na 30 km/h
 • Premjestiti pješački prijelaz niže niz ulicu
 • Pješački prijelaz napraviti kao uzdignutu površinu
 • Uz nogostup na strani škole postaviti ogradu cijelom dužinom uključujući i sporedno ulicu
 • Zabraniti znakovima zaustavljanje i parkiranje, a sva vozila uputiti na veliko parkiralište koje se nalazi iza škole
 • U sporednoj ulici dozvoliti promet vozilima samo stanarima
 • Postaviti potrebne vertikalne i horizontalne znakove

2. Trg palih boraca 

Trg palih boraca je veliko raskrižje tri ulice u blizini škole. Ističe se problem širokog raskrižja bez iscrtanih pješačkih prijelaza uz autobusnu stanicu na samom raskrižju koje je na kolniku bez ugibališta. Iz dva smjera se dolazi u križanje poslije zavoja što ga čini dodatno nepreglednim, a pješački prijelaz za ulazak u staru jezgru mjesta se nalazi na mjestu poslije zavoja što u potpunosti onemogućava pješake vidjeti nadolazeći automobil. Na ovoj autobusnoj stanici staje i školski autobus ostavljajući velik broj djece u vrlo kratkom vremenu koja moraju hodati izrazito nepreglednim dijelom do škole. 

Istaknuti problemi na ovoj lokaciji:

 • Nepreglednost
 • Nepostojanje pješačkih prijelaza
 • Autobusna stanica na kolniku
 • Nepropisno parkirani automobili na samom raskrižju

Prijedlog rješenja:

 • Proširiti nogostup te iscrtati nekoliko parkirnih mjesta
 • Kanalizirati promet horizontalnom signalizacijom
 • Na ključna mjesta postaviti pješačke prijelaze uz vertikalnu signalizaciju 
 • Vidjeti mogućnosti dolaska školskog autobusa na parkiralište iza škole

3. Trg La Musa

Trg La Musa je mali živopisni trg u mjestu na kojem se nalazi puno sadržaja i na koji dolazi puno djece. Oko trga se nalaze kafići, liječnička ambulanta, pošta i trgovina s manjim parkiralište, a na kolniku je autobusna stanica. Na autobusnoj stanici nepropisno se parkiraju automobili koji dodatno smanjuju preglednost trga oko kojeg nema dovoljno nogostoupa, a pješački prijelazi su u opasnosti zbog nepoštivanja ograničenja brzine. Na samom prostoru trga igra se veći broj djece posebno u sumrak ljetnih mjeseci što je dodatna ugroza. Ne postoji ograda između trga i kolnika, a uz nepropisno parkirane automobile veliku opasnost predstavlja izlazak djece na kolnik između automobila.

Istaknuti problemi na ovoj lokaciji su:

 • Nedostatak nogostupa
 • Problematični pješački prijelazi
 • Nepoštivanje ograničenja brzine 
 • Parkiranje automobila na autobusnoj stanici

Prijedlog rješenja:

 • Proširenje rubnjaka sa sjeverne i južne strane uz iscrtavanje pješačkog prijelaza na početku i na kraju trga
 • Sa sjeverne strane ostaje autobusno stajalište, ali se s južne strane iscrtava nekoliko parkirališnih mjesta ispred Doma zdravlja
 • Zbog mogućeg nedostatka mjesta za dvije trake, ali dvosmjerne ulice vertikalnim znakovima s obje strane naznačiti prvenstvo prolaska za vozila koja prolaze u smjeru istok – zapad.