Udruga Roda i sigurnost djece u prometu

Udruga Roditelji u akciji – Roda osnovana je 2001. godine kao skupina zainteresiranih građanki i građana koja se zauzima za dostojanstvenu trudnoću, roditeljstvo i djetinjstvo u Hrvatskoj. Izuzetno široko područje djelovanja podijeljeno je na nekoliko programa kako bi sigurno ostvarivali svoju misiju: mijenjati društvo u društvo odgovorno prema djeci, roditeljima, budućim roditeljima i obiteljima – informiranje, educiranjem, aktivnim zagovaranjem i sudjelovanjem u procesima promjene kao i poticanjem roditelja i ostalih društvenih skupina na preispitivanje postojećeg stanja i dujelovanje u promjenama.

Roda sustavno prati stanje prava trudnica, roditelja, obitelji i djece i na razne načine ukazuje na propuste uz sugeriranje ispravljanja istih te proaktivno  djeluje na društvene promjene. Od samih početaka udruga je svjesna koliko roditelji žele i trebaju podršku kroz različite edukacije i savjetovanje pa tako u svojim programima organizira  radionice, konferencije, priprema različite letke i brošure na šarolike teme roditeljstva.

Tako je udruga od skupine entuzijastica i entuzijasta prerasla u prepoznatu i relevantnu organizaciju koja provodi brojne programe i projekte u zajednici i zagovara promjene u sustavu.

Jedna od tih promjena je i u području sigurnosti djece u prometu kroz program Sigurno u autosjedalici pokrenut 2004. godine. Cilj programa je edukacija roditelja i šire javnosti o važnosti sigurnosti djece putnika i ispravnog korištenja autosjedalica kako bi se spriječile ozbiljne i smrtonosne ozljede djece pri sudarima. Tijekom rada na programu Roda je surađivala s brojnim roditeljima, školama, vrtićima, liječnicima, prometnim stručnjacima i policijskim službenicima. Ravnateljstvo policije prepoznalo je jedinstvene Rodine aktivnosti na području prometne preventive te je udruga Roda s programom Sigurno u autosjedalici postala dio Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.

Radeći s roditeljima na predavanjima i pregledima autosjedalica te surađujući s policijskim službenicima na preventivnim kontrolama korištenja sigurnosnih pojaseva i autosjedalica, Roda i njene volonterke imale su izniman uvid u stanje prometne kulture u Hrvatskoj, poznavanja sigurnosnih preporuka i obrazaca ponašanja u prometu. Uočen je trend povećavanja vožnje djece na sve destinacije uključujući i odlaske u školu, na igru ili izvannastavne aktivnosti uz nedovoljnu edukaciju i djece i roditelja. Tako su razrađene ideje stvorivši projekt zakOČI – Take a brake! koji se provodi s 5 partnera. Švicarski partner Carecross će omogućiti najnovija saznanja i primjere dobre prakse iz jedne od prometno najsigurnijih zemalja svijeta, a stručnu podršku dat će nam Sveučilište Sjever koje je razvilo potpuno novi diplomski sveučilšni studijski program Održiva mobilnosti i logistika. Grad Koprivnica i Grad Zaprešić te Općina Bale partneri su u projektu kao jedinice lokalne samouprave od kojih građani očekuju inicijativu i odovornost u rješavanju ključnih problema zajednice kao što je promet i sigurnost u prometu.

Udruga Roda ovim projektom proširuje svoje djelovanje i na djecu pješake uz dosadašnji rad za djecu putnike nastojeći obuhvatiti sve primjećene probleme na terenu i predložiti efikasna rješenja koja se lako mogu implementirati i na ostala područja.

Zadnja izmjena: 27.10.2020.