Sveučilište Sjever - partner u projektu

Sveučilište Sjever je osmo i kao takvo najmlađe javno sveučilište u Hrvatskoj.

Na temeljima stručnog studija elektrotehnike – Visoke škole s pravom javnosti u Varaždinu razvijajući nove studijske programe nastaje Veleučilište u Varaždinu. Paralelno s Varaždinom, i u Koprivnici se radi na razvoju visokog obrazovanja i osnivanja sveučilišta. Pokretanjem novih studijskih programa te spajanjem gradova Varaždina i Koprivnice u inicijativu za razvoj prvog regionalnog Sveučilišta RH, godine 2015. integriraju se ustanove Veleučilište u Varaždinu i Medijsko sveučilište iz Koprivnice u Sveučilište Sjever.

Danas moderno i usmjereno prema budućnosti Sveučilište Sjever djeluje u dva ravnopravna sveučilišna centra s 28 studijskih programa iz tehničkog, biomedicinskog, društvenog i umjetničkog područja, na preddiplomskoj , diplomskoj i poslijediplomskoj razini. 

Svi studiji Sveučilišta Sjever koncipirani su u skladu s najnovijim stručnim i znanstvenim trendovima.  Praćenjem najnovijih tehnologija i trendova, kontinuirano usavršavanje i dobra tehnička opremljenost nudi značajne mogućnosti studentima, kako redovnima tako i velikom broju izvanrednih studenata koji su kroz rad spoznali važnost praćenja aktualnih saznanja u svrhu napredovanja. Organizirana gostujuća predavanja i sudjelovanja u raznim projektima nadopunjuju i obogaćuju visoku razinu kvalitete vlastitog znanstveno-nastavnog kadra. 

Sveučilište surađuje na brojnim međunarodnim projektima u različitim područjima, a kad je riječ o prometu i prometnoj održivosti ističu se Interreg projekti CE1100 LOW-CARB s ciljem poboljšanja kapaciteta za planiranje mobilnosti u urbanim sredinama radi smanjenja emisija CO2, te PGI06133 E-MOB, koji potiče Integrirane aktivnosti na poboljšanju e-mobilnosti u europskim regijama.

Suradnici na projektu zakOČI – Take a brake! doc. dr. sc. Predrag Brlek, pročelnik Odsjeka za tehničku i gospodarsku logistiku u Koprivnici i predavač Ivan Cvitković sa studentima i studenticama Odjela logistike i održive mobilnosti dali su značajan doprinos razvoju aktivnosti projekta svojim aktivnim sudjelovanjem i izradom prijedloga prometnih intervencija u gradovima i općini partneru. 

Više detalja o Sveučilištu Sjever možete pročitati na njihovim mrežnim stranicama

 

Zadnja izmjena: 27.10.2020.