Što je World Cafe?

World Cafe je demokratski alat koji se sve više promovira kao jedan od važnih načina uključivanja građana u procese odlučivanja i rada javne uprave.

Ovakva vrsta radionice je metoda istraživanja poput fokus grupa, a omogućuje skupini ljudi, podijeljenih u grupe, strukturirani proces razgovora, ali na neformalan način. I sam naziv radionice upućuje na to da se radi o opuštenoj interakciji s manjim brojem ljudi jedne grupe, poput onoga kada smo „na kavi“.

Kada se koristi World Cafe?

Ovu metodu koristimo kada želimo:

 • participativno sudjelovanje
 • sagledati određeni problem iz različitih perspektiva
 • potaknuti dijalog u lokalnoj zajednici
 • omogućiti generiranje različitih ideja
 • odluku na temelju postizanja konsenzusa

Osnovna načela World Cafea:

Osigurati ugodan prostor 

 • dovoljno velika dvorana za smještaj svih planiranih sudionika grupiranih za više manjih stolova i stolica, provjeriti osvjetljenje prostorije,
 • pristupačno za  osobe s invaliditetom,
 • priprema materijala – papiri za zapisivanje, olovke, markeri, mape, oznake u bojama
 • osvježenje za sudionike – voda, kava, voće, grickalice

Pripremiti moderatore

 • objektivna osoba koja mora držati smjer rasprave usmjerene k cilju projekta, ne dopuštaju raspravu sudionika, a istovremeno paze da svi imaju priliku izreći svoje mišljenje te bilježe informacije, sumiraju ih i izlažu
 • dati smjernice za tijek razgovora o određenoj temi
 • napisati pitanja kojima će moderatori osigurati logičan tijek razgovora bez impliciranja odgovora
 • moraju biti spremni na uočavanje uzoraka u idejama koje će zapisivati na svima vidljivo mjesto

Pozivanje sudionika

 • prvenstveno dobro detektirati kojim sudionicima ili grupama sudionika bi naša tema mogla biti zanimljiva
 • poslati pozivnice s kratkim sadržajem i ciljem radionice, objašnjenjem zašto bi trebali sudjelovati, datumom, lokacijom i vremenom održavanja; poželjna i prijavnica
 • koristiti prikladne kanale za pozivanje prema temi i željenim sudionicima

Dijeljenje zajedničkih otkrića

 • nakon vremenski ograničenih razgovora, svaka grupa izlaže svoje ideje svim sudionicima 

Zatvaranje radionice

 • kada se izlože sve ideje, može se još zajednički raspraviti o zaključcima
 • otvaraju li zaključci nova pitanja
 • mogućnosti stvaranja obrazaca iz zaključaka i što nam oni govore

Nakon radionice

 • važno je skupiti zaključke, fotografije zapisa sa stolova i poslati svim sudionicima

Tijekom projekta zakOČI – Take a brake! World Cafe radionice poslužile su za detektiranje mjesta potencijalno opasnih za djecu pješake na njihovom putu do škole, izvannastavnih aktivnosti i mjesta za igru na otvorenom. Sudjelovali su svi kojih se ta tema tiče; od prometnih stručnjaka, policije, vatrogasaca, članova hitne službe, prometno-komunalnih redara preko učiteljica i odgajateljica do roditelja i predstavnika udruga. Iako neuobičajene još u Hrvatskoj, uz dobar odaziv dovele su i do argumentiranih rasprava sa zaključcima za daljnji tijek projekta.

 

Zadnja izmjena: 04.05.2021.