Grad Zaprešić - partner u projektu

Grad Zaprešić smješten je u sjeverozapadnom dijelu Zagrebačke županije u neposrednoj blizini Zagreb. Prostire se na površini od 53 km2 te ima oko 27.000 stanovnika. Dobar geoprometni položaj od Zagreba prema zapadnoj Europi daje mu prednost i dobru priliku za razvoj različitih projekata u korist svojih građana.

Današnji stanovnici Zaprešića imaju prosječnu dob od 37 godina i donose ne samo epitet mladog grada nego i najobrazovanijeg grada Zagrebačke županije. U samom gradu postoji dobra odgojno-obrazovni sustav – od dječjih vrtića preko osnovnih i srednje škole do veleučilišta. Uz ove značajke, prirodno slijedi i da je to grad sporta tako da u gradu djeluju brojne sportske udruge čiji članovi postižu zavidne rezultate na državnim, regionalnim i međunarodnim natjecanjima.

Veliki prirast stanovništva zadnjih godina traži i intenzivno i zahtjevno urbano planiranje. Želja i volja za promjenama kao i mogućnost učenja iz švicarskih dobrih praksi u urbanom planiranju potaknula je Grad Zaprešić da se priključi projektu zakOČI – Take a brake! i svojim primjerom budu primjer za buduće prometne intervencije u svrhu smirivanja prometa i većoj sigurnosti pješaka posebno djece kao preduvjeta za zdraviji život i povezivanja zajednice.

Tijekom proteklih 20 godina, promet je u Zaprešiću bio značajna tema, a osnovna ideja naći rješenja koja će smanjiti prometnu gužvu i učiniti Zaprešić prometno iskoristivim i sigurnim. Ovim projektom, pružena je prilika da se ostvari idejni projekt koji će služiti za primjer onima koji planiraju buduća prometna rješenja te da se donesu najnovija iskustva iz jedne od prometno najsigurnijih zemalja svijeta.

Velik iskorak u rasterećenju gradskog prometa bila je izgradnja sjeverne obilaznice kako bi se tranzitni promet preusmjerio izvan gradskih ulica, a rješenje s više kružnih tokova bez semafora dovelo je do nestanka velikih prometnih čepova.

Idući korak je bilo upravljanje postojećim prometnicama u smislu promjena smjerova i stvaranja više jednosmjernih ulica, dodavanje kružnih tokova i različite vertikalne signalizacije.

Izgradnja južne obilaznice iako još nedovršena do kraja planiranog pravca već doprinosi smanjenju migracija u srcu grada. Rasterećenje unutarnjih cesta grada uvelike doprinosi manjem broju automobila i njihovim smanjenjem brzina što povećava sigurnost ostalih sudionika u prometu.

Osim cestovnog prometa, veliki projekti prate i željeznički promet u pravcima kroz grad, a pobošljanje povezanosti Zaprešića i Zagreba većim brojem međugradskih vlakova i broja polazaka dodatno je podigla razinu sigurnosti.

Velike infrastrukturne projekte u cestovnom prometu nužno prate i manji koji na postojećim cestama dodatno doprinose sigurnosti svim sudionicima prometa. Uz razne civilne inicijative, gradska vlast osluškuje želje svog stanovništa reagirajući na lokacijama koje se istaknu kao potencijalno opasne pa se tako kontinuirano postavljaju svjetleći signali na pješačkim prijelazima, mijenjanju položaji pješačkih prijelaza i postavlja vertikalna signalizacija.

Na području Grada Zaprešića i Policijske postaje Zaprešić, kontinuirano se provode i različite preventivno-edukativne aktivnosti; od prometne edukacije u dječjim vrtićima i osnovnim školama do predavanja za roditelje o ispravnom korištenju autosjedalica kao i kontrole korištenja autosjedalica u suradnji policijskih službenika i savjetnica o autosjedalicama udruge Roda.

Uz sve navedeno, projekt zakOČI – Take a brake! koji razvija aktivnosti na svim poljima potrebnim za sve sudionike u prometu naišao je na veliko odobravanje u Gradu Zaprešiću kao još jedan korak unaprijed u povećanju prometne sigurnosti. 

Pogledajte prometno rješenje u Zaprešiću

Zadnja izmjena: 28.10.2020.