Grad Koprivnica - partner u projektu

Grad Koprivnica administrativno je sjedište Koprivničko-križevačke županije s površinom od 91,05km2, a ima 30.000 stanovnika. Svoje korijene ima još u 13. stoljeću te se kroz vrijeme razvila u zemljopisno i strateško središte Podravine s geoprometnim položajem na sjecištu važnih europskih i hrvatskih željezničkih i prometnih pravaca. Tako Koprivnicom prolazi magistralna željeznička pruga Zagreb – Budimpešta, državna cesta Koprivnica – Mađarska i dionica Podravske magistrale koja povezuje Varaždin i Osijek.

U 20. stoljeću Koprivnica se značajno razvila zahvaljujući prehrambenoj industriji proizvodeći veliku i široko korištenu paletu proizvoda, ali i svjetski poznati začin. 21. stoljeće donosi promjene koje Koprivnica otvoreno prihvaća te polako i sigurno kreće na put postanka modernog i održivog grada.

U gradu postoji izuzetan odgojno-obrazovni sustav od dječjih vrtića preko osnovnih i srednjih škola do Sveučilišta Sjever, našeg partnera u projektu uz glazbenu školu i različite edukativne sadržaje Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica. Sveučilište Sjever s potpuno novorazvijenim diplomskim sveučilišnim studijskim programom Održiva mobilnost i logistika proizašao iz projekta CIVITAS DYN@MO kao i Plan održive urbane mobilnosti.

Plan održive urbane mobilnosti prvi u Hrvatskoj donio je Grad Koprivnica 2015. godine kao inovativnu dugoročnu strategiju razvoja prometa i mobilnosti kako bi ostvarili „... grad u kojem se djeca bezbrižno igraju i sigurno odlaze u školu, grad u kojem je zrak čist, a kupnju možemo obaviti pješice ilil biciklom, grad u kojem svaki građanin može jednostavno i brzo stići na posao, grad s mnogo zelenila, grad uspješnog gospodarstva u kojem svatko želi živjeti.“

Kako bi to ostvarili, održivo prometno-prostorno planiranje predviđa osiguravanje uvjeta za aktivne oblike mobilnosti, ostvarivanje najbolje moguće dostpunosti te otklanjanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš. Uz razvoj održivih oblika prometovanja potrebna je i optimizacija prometa motornih vozila. Prometna zagušenja u centru grada planiraju se riješiti izgradnjom obilaznica, uređenja parkirališta i parkirne politike i uvođenjem zona smirenog prometa te unaprijediti javni prijevoz i uvesti integrirani prijevoz putnika.

Popularizirat će se električna i hibridna vozila uz sustav brzih punionica za električna vozila, a uvodi se i zona nulte emisije CO2 na prostoru kampusa. Uređenje trgova, pješačko-biciklističke infrastukture uz implementaciju popratnih biciklističkih sadržaja te uređenje zajedničkih prostora u kojima su motorna vozila u podređenom položaju u odnosu na pješake i bicikliste destimulirat će korištenje osobnih vozila.

Ovim dokumentom, Grad Koprivnica od prije poznat kao grad bicikla, uspijeva se pozicionirati kao regionalni lider održive mobilnosti kao primjer drugim jedinicima lokalne samouprave.

Uzimajući u obzir da planovi održive urbane mobilnosti predstavljaju društveni proces, nezaobilazni dio Plana je i uključivanje građana Koprivnice u procese planiranja i odlučivanja te edukacije o sigurnom i zdravom prometovanju sa što manjim utjecajem na okoliš što u potpunosti odgovara ideji projekta zakOČI – Take a brake!

Pogledajte prometno rješenje u Koprivnici

 

 

Zadnja izmjena: 28.10.2020.