O projektu

Projekt provodi: Roditelji u akciji - Roda

Partneri: CareCross for Health and Environment, Sveučilište Sjever, Grad Koprivnica, Grad Zaprešić i Općina Bale - Comune di Valle

Projekt financira: Ured za udruge kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje

Trajanje projekta: ožujak 2019. - listopad 2021.

Referentni broj: 361-18-23

Ukupna vrijednost projekta: 1.636.799,48 Kn (Švicarsko-hrvatski program suradnje 1.472.956,00 Kn, Ured za udruge Vlade RH 96.490,44 kn, MUP 31.900,00 kn, HAK 30.000,00 kn)

Područje provedbe projekta: Bale, Koprivnica, Zaprešić, Zagreb

Opis projekta

Djeca su najugroženija skupina u prometu, i kao pješaci i kao putnici u vozilima svojih roditelja. Projekt Take a brake! (zakOČI) ima za cilj, učeći iz švicarskih iskustava i najboljih praksi, okupiti sve sudionike u prometu, donositelje odluka, stručnjake, studente, policiju, roditelje, odgojitelje, širu zajednicu i – djecu, kako bi zajedno promišljali i razvijali sigurna prometna rješenja.

U 20 mjeseci ćemo u navedenim sredinama, na lokacijama kritičnima za djecu, razviti tri modela intervencije u promet (studenti će osmisliti rješenja za signalizaciju ili usporavanje prometa), organizirat ćemo fokus grupe s građanima i ključnim dionicima, razviti inovativne alate za aktivnu edukaciju djece, educirati roditelje i nastavnike, te provesti kampanju zakOČI, kojoj je cilj usmjeriti pažnju vozača na pješake u prometu.

Opći cilj projekta zakOČI je unapređenje društvenoga razvoja na lokalnim razinama kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija javnoga zdravstva, policije i obrazovanja, jedinica lokalne i područne samouprave te organizacija civilnoga društva u području sigurnosti djece u prometu.

Projektom želimo poboljšati dobrobit i sigurnost djece i povećanje njihove tjelesne aktivnosti (i manje upotrebe vozila roditelja) kroz smanjenje izloženosti riziku tijekom pješačenja ili bicikliranja i promišljanje prometnoga okoliša prijateljskoga za djecu pješake.

Specifični ciljevi projekta

 • doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i unaprijediti kvalitetu života kroz razmjenu znanja i iskustava u području sigurnosti djece u prometu
  Ovaj cilj postići će se provedbom aktivnosti usmjerenih na rješavanje konkretnih problema u tri zajednice, na mikrolokacijama koje će biti odabrane uz konzultaciju sudionika u prometu, te kroz participativni model rada koji će uključivati švicarska iskustva i učinkovite metode, sve ključne dionike i stručnjake u zajednici, studente volontere i roditelje. Također, kroz projekt će se razviti i inovativni alati za aktivnu edukaciju djece u području sigurnosti u prometu, u čiju izradu i korištenje će biti uključen multidisciplinarni tim.
 • osnažiti partnerstva hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva za kreiranje pametnih politika i praksi baziranih na smanjenju rizika preveniranju gubitka života djece u prometu
  U suradnji sa švicarskim partnerom, organizirat ćemo razmjene znanja i iskustava švicarskih eksperata, njihovih institucija, političara, NGO-a, urbanista, drugih ključnih dionika koji sudjeluju u spašavanju stradalih (medicinske službe, vatrogasci), te hrvatskih kolega, kako bi se outputi projekta bazirali na praksama koje su dokazano učinkovite. Organizirat ćemo tematske sastanke i različite fokus grupe, a donositelji odluka jačati će tako svoje kapacitete za participativno sagledavanje i rješavanje problema zajednice.
 • povećati znanje i svijest javnosti o sigurnosti djece u prometu
  Provest ćemo javnu kampanju usmjerenu na vozače, ali i na široku javnost, educirat ćemo učitelje/ice, roditelje, djecu. Svi oni će kroz participativni proces biti uključeni u razvijanje ove aktivnosti.
   

Aktivnosti

PROJEKTNA RJEŠENJA

ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI U PROMETU

Bale

Zaprešić

Koprivnica

Švicarska primjer iz svijeta

U okviru projekta Zakoči - Take a brake! izrađeni su prijedlozi prometnih rješenja s ciljem smanjenja stradavanja djece u prometu. Realizacija rješenja u tri lokalne zajednice planira je za početak 2021. godine. Prijedlozi se baziraju na švicarskim iskustvima, a izrađeni su u suradnji sa Sveučilištem Sjever.

O projektu