Vizija nula i sigurnost u prometu

Informativni tekstovi

Zadnja izmjena: 29.10.2020.

Što je Vizija nula?

Vizija nula hrabri je pristup prometnoj sigurnosti na švedski način. Začeta 1994. godine i već 1997. implementirana u švedski zakon može se kratko opisati ovako: gubitak života u prometnim nesrećama je neprihvatljiv.

Iako je navodno mrtvozornik kod prve zabilježene žrtve pješaka u prometnoj nesreći rekao da se nada da se tako nešto više nikada neće dogoditi, tijekom godina pogibije i ozbiljne ozljede u prometnim nesrećama počele su se smatrati nuspojavom modernog načina života i prihvatljiva posljedica rastuće mobilnosti.

Međutim, osobne tragedije zbog prometnih nesreća u vidu gubitka voljene osobe nisu jedina posljedica; osim emocionalne traume uvijek je prisutan i značajan ekonomski trošak za najbliže, ali i širu zajednicu – intervencije prve pomoći, policije, vatrogasaca, a ponekad i gorske službe spašavanja, transport uništenih vozila i popravak infrastrukture, čišćenje cesta te zbrinjavanje ozlijeđenih što može uključivati i doživotnu njegu košta sustav velike količine novca. U Hrvatskoj se prema Biltenu o sigurnosti cestovnog prometa 2018. Ministarstva unutarnjih poslova procjenjuje da je to oko 2,3 % BDP-a odnosno prelazi osam milijardi kuna.

Do Vizije nula, tradicionalan pristup je vidio problem baš u gore navedenom; samoj prometnoj nesreći. Vizija nula mijenja taj pristup i kaže da je problem koji treba riješiti fatalni ishod prometnih nesreća i ozbiljno stradavanje. Zašto? Zato što čovjek nije savršen i radi pogreške što je nepromjenjivo jer je dio ljudske prirode. U većini prometnih nesreća uzrok je ljudska pogreška kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

Zato se Vizija nula suprostavlja tradicionalnom pristupu sigurnosti u prometu i kaže:

  • Gubitak života u prometnim nesrećama može se spriječiti.
  • Ljudsku pogrešku treba uračunati u pristup prometnoj sigurnostiTreba spriječiti fatalne i teške prometne nesreće
  • Pristup prometnoj sigurnosti mora biti multidisciplinaran
  • Spašavanje ljudskih života nije skupo.

Strategija Vizije nula u ostvarenju svojih pretpostavki

Vizija nula zahtjeva multidisciplinaran pristup okupljajući različite dionike kako bi zajednički rješavali kompleksan problem sigurnosti u prometu. Nužnost je suradnja između prometnih inženjera, urbanista, donositelja odluka, policije, javnozdravstvenih radnika i članova zajednice. Samo međusektornom suradnjom moguće je pristupiti brojnim čimbenicima sigurne mobilnosti – dizajnu prometnica, ograničenju brzina, ispravcima lošeg odnosno učenje ispravnog ponašanja, razvoju tehnologija i politika u ostvarenju jasnog cilja – nula smrtnih ishoda i ozbiljnih ozljeda u prometnim nesrećama.

Ključni priorieti koje Vizija nula naglašava su:

  • Ograničenje brzina
  • Sigurna mobilnost za sve sudionike prometa
  • Uključivanje zajednice.

Od 1997. Vizija nula razvila se kao ozbiljna strategija na svjetskoj razini, a dugoročni cilj je smanjiti smrtnost na cestama na nulu do 2050. godine. 

Zadnja izmjena: 29.10.2020.