Sedam koraka za sigurno kretanje po parkiralištu

Informativni tekstovi

Zadnja izmjena: 29.10.2020.

U malim dječjim očima parkiralište je veliko igralište na kojem automobili stoje. Djeca obožavaju trčati i voziti bicikle po velikim površinama. S vremenom postaju svjesniji da parkirani automobili mogu krenuti, da predstavljaju opasnost i da prilikom kretanja po parkiralištu treba biti oprezan.

Najveći izazov roditeljima predstavlja kako djecu naučiti sigurnom kretanju po parkiralištu, a istodobno sebe kao vozača osvijestiti da više nisu na prometnici, nego na prometnoj površini koju dijele sa pješacima i biciklistima. Često se susrećemo sa situacijama gdje se roditelj vozač drugačije ponaša kada parkira vozilo u svojstvu vozača, a drugačije kao pješak koji s djecom prelazi preko parkirališta.

Opasna situacija se javlja baš u tom trenutku, kada pješaci ne gledaju parkirane automobile kao na potencijalnu opasnost, a vozači parkiralište smatraju cestom po kojoj voze automobile. Opasnost je jednako prisutna na kućnim dvorištima, na gradskim parkiralištima i na svim prometnim površinama na kojima se parkiraju automobili.

Bez obzira koristi li se parkiralište kako bi se došlo do automobila ili predstavlja dio puta koji treba prijeći na putu do odredišta, potrebno je primjenjivati pravila sigurnog ponašanja u prometu. Prometna pravila koja vrijede na prometnici, vrijede i na parkiralištu i treba ih redovito ponavljati:

  1. Razgovarajte s djetetom, upozorite ga na opasnosti koja prijete prilikom ulaska i izlaska iz parkiranog vozila, prilikom pokretanja parkiranog automobila i prilikom dolaska automobila na parkiralište.
  2. Objasnite im da će ih zbog njihovog niskog rasta vozači automobila teže uočiti.
  3. Ponavljajte im prometna  pravila koja ste ih učili prilikom prelaska ceste i hodanja  nogostupom.
  4. Naglašavajte da se prometna pravila moraju poštovati i na parkiralištu.
  5. Naučite ih da se na parkiralištu ne smije zadržavati, igrati ili loptati, da je najsigurnije pažljivo i brzo prijeći parkiralište.
  6. Pokažite im primjerom da ne koriste mobitel u kretanju parkiralištem.
  7. Kada automobilom dolazite na parkiralište, usporite i posebno pazite na pješake i djecu. Možda su niski rastom pa ih nećete na vrijeme uočiti, možda se igraju ili zadržavaju na parkiralištu pa nisu svjesni opasnosti, a možda pričaju na mobitel i ne percipiraju situaciju oko sebe. Nekoliko puta provjerite i tek kad utvrdite da ne ugrožavate sigurnost drugih sudionika u prometu parkirajte/odparkirajte vozilo.
Zadnja izmjena: 29.10.2020.