Prometna informativka za roditelje

Informativni tekstovi

Zadnja izmjena: 26.11.2020.

Prometna informativka za roditelje priručnik je kojeg je posebno osmislio interdisciplinarni Rodin tim nastojeći obraditi sve informacije potrebne za shvaćanje dječje percepcije prometa. 

Djeca zbog svojih razvojnih ograničenja (fizičkih, kognitivnih, perceptivnih, psihosocijalnih) spadaju u najranjiviju skupinu sudionika u prometu. Informativka posebno objašnjava ta ograničenja, a posebno objašnjava sigurnosne navike i vještine koje djeca trebaju savladati kako bi što sigurnije sudjelovala u prometu. Kako u prometu svi pa tako i djeca imaju više uloga, u nekoliko poglavlja obrađeni su savjeti i informacije za djecu u ulozi pješaka, biciklista, putnika u osobnom vozilu te javnom prijevozu.

Ovaj priručnik se prvenstveno obraća roditeljima i svim ostalim skrbnicima djece od njihove najranije dobi, a psihologinja mr. Ljiljana Mikuš, pročelnica Sekcije za prometnu psihologiju Hrvatskog psihološkog društva objašnjava zašto:

“Odgovorno i savjesno ponašanje u prometu usvaja se učenjem koje počinje u ranom   djetinjstvu, najprije u obiteljskom okruženju. Djeca uče promatrajući ono što roditelji rade i to je često važnije od onoga što govore. Sve roditeljske dobronamjerne poruke i riječi mogu izgubiti na važnosti ako nisu praćene odgovarajućim  postupcima odnosno ako sami roditelji ne poštuju prometne propise i pravila i ne vode računa o sigurnosti u prometu.

Uloga roditelja od izuzetne je važnosti za oblikovanje pozitivnih vrijednosti i stavova, poštovanja i odgovornosti djece u odnosu na vlastito zdravlje i sigurnost, stjecanje odgovornosti prema drugim ljudima, ali i prema okolini i zaštiti okoline (buka, zagađenje). Razgovor i uvježbavanje  sigurnosnih navika u prometu odlična je prilika da se zajedničko vrijeme djece i roditelja provede na sadržajan, zanimljiv i konstruktivan način. Istovremeno, roditelji trebaju osvijestiti da su razlike u poimanju svijeta i života današnjih generacija znatno veće nego u prethodnim generacijama (digitalni svijet, socijalna distanca) te da se upravo u razdoblju ranog djetinjstva postavljaju temelji za emocionalni i psihosocijalni razvoj mladih ljudi te njihovo prilagođeno i društveno prihvatljivo ponašanje."

 

Prometnu informativku preuzmite na poveznici ispod!

Zadnja izmjena: 26.11.2020.