Pješački otoci i sigurnost pješaka

Informativni tekstovi

Zadnja izmjena: 27.10.2020.

Što je pješački otok?

Zakon o sigurnosti prometa na cestama u članku 2. kaže da je pješački otok uzdignuta ili na drugi način obilježena površina koja se nalazi na kolniku i koja je određena za privremeno zadržavanje pješaka koji prelaze preko kolnika ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog prometa.

Nalaze se na sredini dvosmjerne ulice ili na višetračnim kolnicima između dva smjera. Središnji dio otoka u kojem mogu ljudi stajati omeđen je taktilnim trakama, a na kraju svakog kraka otoka nalazi se stup obojen naizmjeničnim žutim i crnim trakama koji na sebi nosi prometni znak obaveznog smjer – plavi krug s bijelom strelicom. Uvijek mora biti dovoljno širok da ga mogu koristiti sve osobe uključujući osobe s invaliditetom i one koji guraju dječja kolica uz spuštene rubnjake ukoliko je cijeli otok povišen u odnosu na razinu kolnika.

Čemu pješački otok služi?

Pješački otok pomaže ljudima u sigurnom prelasku kolnika. Omogućuju fokusiranje pješaka samo na jedan smjer vozila dok prelaze cestu i osiguravaju mjesto na kojem mogu stajati prije prelaska dijela cesta s vozilima iz drugog smjera. Na taj način cesta se prelazi u dva navrata i smanjuje se vrijeme izloženosti pješaka vozilima.

Prednosti pješačkog otoka

  • Lakši i sigurniji prelazak kolnika
  • Pridonosi subjektivnom osjećaju sigurnosti posebno kod djece i starijih osoba
  • Povećanje vidljivosti pješačkog prijelaza
  • Sigurno mjesto za stajanje u slučaju povećanog broja vozila
  • Smanjeno vrijeme boravka pješaka na zebri
  • Smanjenje brzine vozila zbog sužavanja trake kolnika

Mane pješačkog otoka

  • Mogućnost dužeg čekanja na pješakom otoku u odnosu na prelazak zebre s pješačkim semaforima posebno na mjestima s velikim brojem vozila
  • Veća mogućnost nezaustavljanja vozila osobama koje stoje na pješačkom otoku
  • Zbog sužavanja kolnika nisu primjenjivi na svim cestama

Učinak pješačkog otoka na sudare

Prema različitim studijama pješački otok može smanjiti broj prometnih nesreća koje uključuje pješake za najmanje 32 %, a ovisno o lokacijama taj postotak se povećava i do 58 %.

Zadnja izmjena: 27.10.2020.