Osobe s invaliditetom u prometu

Informativni tekstovi

Zadnja izmjena: 27.10.2020.

Biti pješak u prometu izgleda veoma lako – izađeš iz kuće i čim zakoračiš na pločnik, već si sudionik prometa. Trebaš paziti na prepreke na putu kao što su rupe ili radovi na pločniku te poštivati prometne znakove – prelaziti na zebri sa semaforom za pješake ili bez njega. U prvom slučaju treba čekati zeleno svjetlo da bi se smjelo preći a u drugom slučaju treba izvršiti obaveznu vizualnu kontrolu lijevo-desno da se uvjerimo da nema brzih jurilica na cesti. 

No, postavlja se pitanje što ako te jednostavne radnje nisam u stanju izvesti? U prometu, pored odraslih i djece koje vide, čuju i mogu se samostalno kretati, postoji preko 10% ljudi koji to nisu u stanju samostalno odraditi. Za te sudionike u prometu su osmišljena rješenja koja im pomažu.

Oštećenje vida i kretanje u prometu

Kada se osoba s oštećenjem vida (sljepoća, slabovidnost, specifični problemi vida) kreće po pločniku, može koristiti: 

  • pomoć videće osobe,
  • pomoć psa vodiča ili
  • bijeli štap.

Za pomoć za kretanje po pločniku postoje posebne taktilne ploče/oznake na asfaltu koje daju služe za usmjeravanje slijepih i slabovidnih osoba po putu, gdje tradicionalnih predmeta i oznaka (kao što su zgrade i rubnjaci) nema. Vodeće taktilne oznake koriste se i za usmjeravanje ljudi oko prepreka (npr. ulični predmeti u pješačkoj zoni), na transportnim terminalima za vođenje ljudi između objekata, odnosno, na mjestima na kojima slijepi i slabovidni moraju pronaći specifičnu lokaciju. Postoje s različitim uzorcima – crte ili čepovi različite gustoće.

Sigurno ste do sada imali priliku upoznati se sa zvučnom signalizacijom na nekim semaforima kod pješačkih prelaza tkz zebrama. Postavljaju se ispod semafora, na visini dosega desne ruke i na polaznoj točci kod prelaza pješačkog prelaza. Uređaj odašilje lokalizacijski signal koji se čuje u radijusu do 3 m – zvučni signal je isprekidan i spor. U slučaju  zelenog svjetla na semaforu za pješake zvučni signal je isprekidan i brz. Neki uređaji imaju i dodatne informacije na sebi - na vrhu kutije se nalazi strelica koja ukazuje u kojem smjeru se pruža zebra, a bočno je taktilna mapa križanja.

Pas vodič ima na sebi vrlo uočljivu ormu s natpisom svoje funkcije (pas pomagač, terapijski pas, pas u socijalizaciji). Veoma je važno da sa svojom željom da pomazite tog psa, bez obzira koliko vam je sladak, ne remetite njegov rad. Možete pitati vlasnika psa da li ga smijete pomaziti ali se nemojte uvrijediti ako vas odbije jer je pas s ormom na svom radnom zadatku.

Ako želite pomoći osobi u prijelazu ceste (što je jako lijepo i poželjno), pitajte osobu kako joj možete pomoći i nikako ih ne smijete uzeti za ruku i vući ih preko ceste. Ponudite svoj lakat i osoba će se uhvatiti za njega i preći cestu.

Oštećenje motorike i kretanje u prometu

Osobe s oštećenjem motorike koriste ortopedska pomagala koja im pomažu u kretanju: invalidska kolica, hodalice, štap, štake ili ortoze. Kada ih vidite u prometu, uklonite se u stranu kako bi im omogućili lakši prolaz. Za te sudionike prometa je od krucijalne važnosti mogućnost savladavanja arhitektonskih prepreka – rubnika, stepenica, prevelikih kosina. Zato se rubnici na pješačkim prelazima spuštaju na razinu ceste (veoma često ne dovoljno) a za savladavanje jedno do dvije stepenice se koriste fiksne ili mobilne kosine. Nažalost, u našoj kulturi nije još osvješteno korištenje mobilnih kosina koje su od velike pomoći ne samo osobama u kolicima nego i majkama s malom djecom. Pomozite im prilikom ulaza u zgradu tako da ćete im pridržati vrata ako nisu automatska.

Preporuke vozačima

Molimo vas za strpljivost kada OSI, starije osobe, trudnice i majke s malom djecom sporije prelaze cestu.

Poštujte parkirališta koja su označena za OSI i obiteljima s djecom te ako ne pripadate niti jednoj od tih skupina, nemojte parkirati na ta mjesta. 

Nemojte parkirati preblizu zgrade jer onemogućavate prolaz kolicima. Nemojte parkirati tako da blokirate spuštene rubnike.

Simboli  vrsta invaliditeta

napisano u suradnji s udrugom OKO

Zadnja izmjena: 27.10.2020.