Escape room igra u kutiji

Dječji kutak

Zadnja izmjena: 10.05.2021.

Jedan od tri edukativna alata proizašlih iz projekta zakOČI – Take a brake! je igra o sigurnosti u prometu osmišljena prema konceptu escape room igara, ali u kutiji i kao takva prenosiva pa ju je moguće igrati skoro pa bilo gdje!

Sastoji se od kovčega u kojem je smješteno 10 podigara međusobno neovisnih, a rješavaju se pomoću različitih rekvizita, elektroničkih sklopova i uređaja, posebnih elemenata povezanih s temom sigurnosti u prometu uz različite karte i zanimljive upute.

Zadaci traže logičko zaključivanje i povezivanje kao i određeno predznanje o prometnim pravilima. Sve važne prometne situacije u kojima bi se djeca mogla naći obrađene su zadacima u igri:

  • Prelazak preko zebre sa i bez semafora
  • Sigurna vožnja biciklom
  • Vidljivost u prometu
  • Prepoznavanje signalizacije i prometnih znakova
  • Sigurna vožnja automobilom
  • Snalaženje u neočekivanim situacijama


Za rješavanje zadataka potrebne su različite metode i vještine poput opažanja, pamćenja, snalažljivosti, kreativnosti, suradnje, brojanja i osnovnih aritmetičkih funkcija, postupka eliminacije, prepoznavanja i grupiranje elemenata kao i osnove apstraktnog razmišljanja.

Tematika i igre su prilagođene uzrastu djece od drugog do šestog razreda, a idealni korisnici su oni u trećem i četvrtom razredu. Trajanje igre procijenjeno je na 20-30 minuta, a uz podjednak angažman svih sudionika i nesmetano rješavanje idealne su grupe od 4-5 djece.

Za vrijeme trajanja igre potreban je moderator koji će nadzirati provedbu, asistirati sudionicima i ponovno pripremati igru za novu grupu za što su pripremljene posebne upute.

Po jedan primjerak ove escape room igre u kutiji dobili su partneri – Gradovi Zaprešić i Koprivnica te općina Bale koji će igru dati na korištenje svojim osnovnim školama.

Zadnja izmjena: 10.05.2021.